اخبار و تازه ها
  • شايع ترين سرطان در همدان سرطان مثانه است
    دكتر سید حبيب‌اله موسوي بهار اظهار داشت: سرطانهاي روده،‌ معده، پوست، ريه و مثانه در كشور از ساير سرطانها شايعتر است، سرطان مثانه در همدان بيشتر از ساير سرطانها شيوع دارد كه كوهستاني بودن منطقه در اين امر بي تاثير نيست.
  • تاكيد رئيس دانشكده دندانپزشكي در مراسم تجليل از دندانپزشكان برتر استان:
    آموزش‌‌ها و فعاليت‌هاي دندانپزشكي بايد جامعه‌نگر باشد رئيس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه ضمن بيان اينكه معاون بهداشتي دانشگاه نگاه خوبي به حوزه بهداشت استان دارد، بر دندانپزشكي جامعه‌نگر تاكيد كرد.
  • انجام 100 هزار وارنيش فلورايد در سال‌جاري
    انجام 100 هزار وارنيش فلورايد در سال‌جاري رئيس اداره بهداشت دهان و دندان استان از انجام 28 هزار خدمت وارنيش فلورايد در سال 91 خبر داد كه به دليل كمبود اعتبارات در سال 92 به 18 هزار خدمت كاهش يافت.
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه